Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij 88fortunesslot-nl.top. Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website gebruikt. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van onze website. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, dus controleer regelmatig op updates.

Intellectuele Eigendom

De inhoud op deze website, waaronder maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, merken en audiovisueel materiaal, is eigendom van 88fortunesslot-nl.top en wordt beschermd door auteursrecht- en merkenwetten. U mag de inhoud van deze website niet reproduceren, distribueren, wijzigen, verkopen, overdragen, openbaar tonen of op welke wijze dan ook gebruiken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Gebruiksbeperkingen

Door onze website te gebruiken, stemt u ermee in om:

  • Geen onwettige, beledigende, bedreigende, lasterlijke of anderszins aanstootgevende inhoud te plaatsen.
  • Geen inhoud te plaatsen die inbreuk maakt op de privacy of intellectuele eigendomsrechten van anderen.
  • Geen virussen, malware, spyware of andere schadelijke code te verspreiden.
  • Geen ongevraagde commerciële communicatie te verzenden.
  • Geen gegevens te verzamelen van andere gebruikers zonder hun toestemming.

We behouden ons het recht voor om inhoud te verwijderen die in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden. We controleren de inhoud van deze websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, relevantie of betrouwbaarheid van de informatie op deze websites. Het gebruik van deze websites is op eigen risico.

Beperking van aansprakelijkheid

Domein.com, inclusief onze eigenaren, werknemers, functionarissen en gelieerde ondernemingen, zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van onze website, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, gegevens of reputatie. U gebruikt onze website op eigen risico.